Light Language är ett universellt och multidimensionellt språk som kanaliseras från högre dimensioner. Det är själens språk och kan därför inte förstås som andra språk, det går istället direkt in i kroppen och arbetar på cellnivå. Språket är uppbyggt av flera lager av ljuskoder som går in i vårt energifält och bl.a. kan balansera och aktivera energier, samt lösa upp olika typer av energiblockeringar. Det kommer till uttryck genom olika ljud, toner, ord, hand- och kroppsrörelser samt i skrift. Språket går över tid och rum och kan kanaliseras från exempelvis änglar, galaktiker, samt från äldre samhällen som Egypten, Lemurien och Atlantis.

Light Language används som ett healingspråk och hjälper dig att må bättre, samt att stärka dig själv.