Emotion Code är en behandlingsform där man avlägsnar energiblockeringar i form av instängda emotioner, dvs. emotionellt bagage. Metoden har skapats av Dr Bradley Nelson och finns beskriven i boken Emotionskoden ( The Emotion Code ). Vi går alla och bär omkring på mer eller mindre emotionellt bagage i form av instängda emotioner som sitter kvar i kroppen. Emotioner (känslor) bildas i kroppen när vi upplever något, är det något positivt vi upplever vibrerar emotionen på en hög frekvens och då är det lättare för kroppen att bearbeta den, när vi däremot upplever något negativt vibrerar emotionen med en låg frekvens, vilket kräver mer bearbetning av kroppen. Oftast klarar kroppen av att bearbeta även negativa emotioner med en gång, men ibland blir det för mycket för kroppen att ta hand om tex. vid ett trauma eller om det händer mycket på en gång och då fastnar emotionen i kroppen. På så sätt kan en del av de negativa känslor som vi upplevt, även om det var för länge sedan, fortfarande ge oss problem. Mycket av vårt lidande beror på instängda emotioner som påverkar oss genom att de skapar mentala och ibland även fysiska problem, påverkar hur vi tänker samt begränsar vår tillvaro. Dessa instängda emotioner kan orsaka att man lättare upplever och fastnar i negativa känslor så som oro, stress, ångest, ledsnad m.fl, samt att man får svårare att nå sina mål i livet och i vissa fall kan de också orsaka fysiska symptom. Genom att frigöra instängda emotioner brukar man därför må bättre och få lättare att nå sina mål i livet.

Instängda emotioner kan även ge djur mentala och ibland fysiska problem, samt begränsa deras tillvaro. Emotion Code fungerar också på djur.

Om du vill veta hur en behandling går till, klicka här.